Verzekeringen

De verhuur motoren van de Jong Alphen zijn all-risk verzekerd en voldoen aan de eisen, die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) stelt. 

In geval van schade welke niet door een derden is veroorzaakt is het eigen risico á € 750,- welke de Jong Alphen bij de huurder zal verhalen.
Ook zal de Jong Alphen het eigen risico á € 750,- bij diefstal bij de huurder verhalen wanneer de huurmotor niet met het bijgeleverde slot is gestald. 
Het eigen risico is niet afkoopbaar.

Verzekerd:

Schade aan anderen (personen of zaken) die door of met de verzekerde motor wordt veroorzaakt.
Schade aan de motor die u zelf veroorzaakt heeft.
Schade terwijl de motor geparkeerd stond.
Schade aan anderen (personen of zaken) door afvallende spullen.
Schades direct veroorzaakt door storm (windkracht 7 of hoger) en/of natuurgeweld (zoals hagel, overstroming en vallend gesteente).
Schade door brand.
Schade door explosies.
Schade door kortsluiting.
Schade na aanrijding met vogels en loslopende dieren.
Schade na (poging tot) diefstal, oplichting en verduistering.
Diefstal van sleutels uit een afgesloten gebouw, afpersing en oplichting.
(Aanrijdings)schade aan de motor.

Niet verzekerd:

Hulp en kosten zonder toestemming van de Hulpdienst.
Pech door een mechanisch gebrek.
Slijtage en langzaam werkende weersinvloeden.
Onderdelen die defect geraakt zijn (zonder dat er sprake is van een aanrijding).
Als de motor niet voldoet aan onze beveiligingseisen door gebruik te maken van bijgeleverd ART goedgekeurd slot.
Schade aan (bezittingen van) de bestuurder en bijrijder.
Schade veroorzaakt door een bestuurder, die geen toestemming had om met de motor te rijden.
Schade aan spullen, die met de motor vervoerd worden.
Schade welke is ontstaan terwijl de bestuurder niet rijbevoegd is zoals : Geen geldig rijbewijs of ontzegging rijbevoegdheid, onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Ook is er geen dekking als de bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
Tijdens deelneming aan, en of training voor, snel- of behendigheidswedstrijden.
Tijdens deelneming aan een rijvaardigheidstraining.
Tijdens rijles, leasing of gebruik voor vervoer tegen betaling (bijvoorbeeld koeriersdiensten).
Aan losse eigen accessoires (inclusief diefstal en verlies).
Doordat u opzettelijk of door roekeloosheid schade heeft veroorzaakt, of dit met uw toestemming is gebeurd.
Doordat u de motor (tijdelijk) niet kunt gebruiken.
Door een inbeslagname van de motor.

Stalling:

Wanneer de motor is gehuurd dient deze tussen 23.00 uur en 7.00 uur te staan gestald in een goed afgesloten ruimte, uit het zicht vanaf de openbare weg. In de afgesloten ruimte dient de motor met het bijgeleverde goedgekeurde slot op slot te staan.
Indien stallen in een goed afgesloten ruimte niet mogelijk is, dan dient de motorfiets door middel van goedgekeurd ketting- of beugelslot rechtstreeks te zijn bevestigd aan een ART categorie 4 of 5 goedgekeurde muuranker of grondanker, of aan een aard- en/of nagelvast object.

Uitsluitend indien de huurder/lener in verband met bijvoorbeeld visite (niet in de directe omgeving van het woonadres) of vakantie niet op het woonadres verblijft, is het toegestaan om dit object alleen door middel van een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd slot te beveiligen. Indien niet aan de hierboven omschreven preventiemaatregelen is voldaan, bestaat er geen recht op schadevergoeding.              

Heeft u vragen kunt u een mail versturen aan info@dejongalphen.nl of contact opnemen via het contactformulier.